จากกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นเด็กนักเรียนชายชั้น ป.2 อายุ 7 ขวบ และเรียนหญิงชั้น ป.6 อายุ 12 ขวบ ของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา โดยจากการสอบสวนโรคพบว่า นักเรียนชายชั้น ป.2 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจากญาติก่อนตรวจพบเชื้อ แต่ไม่ได้เดินทางมาโรงเรียน ส่วนนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ติดเชื้อจากญาติ และมาโรงเรียนในวันที่ 16 พ.ย. และวันที่ 18 พ.ย. นอกจากนี้ยังพบเด็กนักเรียนชายชั้น ม.3 อายุ 14 ปี โรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับญาติที่ป่วยและเดินทางมาเรียนในวันที่ 2 พ.ย. และวันที่ 4 พ.ย. ก่อนหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. ซึ่งเบื้องต้นพบมีกลุ่มเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกัน 43 คน ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาฬสินธุ์ปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 5 วันและให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online Onhand และ Ondemand เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-26 พ.ย. พร้อมให้กลุ่มนักเรียนชั้น ป.5 ที่อยู่ห้องเดียวกับผู้ป่วย และเดินทางมาเรียนในวันที่ 16 พ.ย. และวันที่ 18 พ.ย. รวมทั้งครูประจำชั้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 20 พ.ย. ซึ่งขั้นตอนจากนี้ทางผู้บริหารและคณะครู จะทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และประเมินสถานการณ์ต่อไป

ด้าน นายเอกรักษ์ สารปรัง ผอ.โรงเรียนอนุกูลนารี เปิดเผยว่า สำหรับกรณีพบเด็กนักเรียนชายชั้น ม.3 อายุ 14 ปี ของโรงเรียนอนุกูลนารี ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 16 พ.ย. เนื่องจากเด็กมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับญาติที่ป่วย โดยได้เดินทางมาเรียนในวันที่ 2 พ.ย. และวันที่ 4 พ.ย. ก่อนหยุดเรียนไปตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. ซึ่งหลังจากตรวจพบเชื้อทางโรงเรียนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของ สพฐ. โดยเข้าสอบสวนโรค นำนักเรียนที่ติดเชื้อเข้ารักษา ปิดห้องเรียนดังกล่าวทำความสะอาด และให้กลุ่มเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันกว่า 43 คน ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมทั้งให้ทำการกักตัวสังเกตอาการและเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ส่วนนักเรียนห้องอื่นและระดับชั้นต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ สามารถเดินทางมาเรียนได้ตามปกติ โดยทางโรงเรียนมีมาตรการรองรับ และให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ