กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกันอีก 55,000 ล้านบาทในวันที่ 22 พ.ย.64 เป็นวันแรก หลังจากประชาชนและนักลงทุนให้การตอบรับซื้อพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่น ออมไปด้วยกัน บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท จนเต็มวงเงินใช้เวลาไปเพียง 12 นาทีเท่านั้น

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ ออมไปด้วยกัน วงเงิน 55,000 ล้านบาท จะเปิดขายให้นักลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไป สามารถลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.- 3 ธ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

-ช่องทางเปิดจำหน่าย?

จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำหน่ายทั้งในช่องทางเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร, อินเทอร์เน็ต แบงกิ้ง และโมบาย แบงกิ้ง

-อัตราดอกเบี้ยมี 2 รุ่น จ่ายทุก 3 เดือน

รุ่นอายุ 5 ปี

-ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

-ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี

-ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

-ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

-ปีที่ 6-9  อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

-ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี