เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ห้องแถลงข่าวสนามฟุตบอลช้างอารีน่า ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และหนึ่งในคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายแพทย์ภูวิดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ว่า

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนาที่ยังคงพบรายงานการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิ.ย.64 ทำให้ประชาชนเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑล

ซึ่งมีชาวจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนไม่น้อยที่มีการติดเชื้อและยังไม่มีสถานที่ให้การรักษาที่ปลอดภัยเป็นจำนวนมาก โดยได้แจ้งความประสงค์เพื่อจะกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาของตัวเองอย่างต่อเนื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในระหว่างการเดินทางกลับมาจึงได้มีนโยบาย “อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” ซึ่งรูปแบบการให้บริการประกอบด้วยการรับกลับบ้านด้วยรถบริการทางการแพทย์จัดหาโรงพยาบาลสนาม พร้อมกับมีระบบ Call center หมายเลข 0-2576-5555 เฉพาะคนบุรีรัมย์ เพื่อให้สามารถประสานงานติดต่อโดยตรงจะมีรถไปรับถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นายเนวิน ชิดชอบ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมห้องโรงพยาบาลสนามไว้แล้วกว่า 1,500 เตียง ผู้ติดเชื้อชาวบุรีรัมย์ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่นอกสถานที่รักษาหรือภายในโรงพยาบาล หากมีความต้องการจะกลับบ้านเกิดสามารถติดต่อมาได้ตลอด 24 ชม. โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมรถไว้รับส่งแล้วกว่า 60 คัน โดยผู้ที่จะขอใช้บริการจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ผลตรวจหรือใบรับแพทย์มายืนยัน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้น จึงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ว่า “จังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมที่จะให้การดูแลทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน กลับบ้านเราเถิดครับ อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน มีข้าวกิน หมอมีให้ กักตัวครบ จบด้วยวัคซีน”