พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้นอี 85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.40 เว้นดีเซลพรีเมียม B7 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 24 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ลิตรละ  38.46 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.05 บาท, E20 ลิตรละ 29.54 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.78 บาท, อี 85 ลิตรละ 23.69 บาท, ดีเซล B7 ลิตรละ 28.84 บาท, ดีเซล B10 ลิตรละ 28.69 บาท, ดีเซล B20 ลิตรละ 28.59, ดีเซลพรีเมียม B7 = 34.46 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร