เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 6,335 ราย, ติดเชื้อสะสม 2,088,327 ราย, รักษาหายเพิ่ม 7,218 ราย, อยู่ระหว่างรักษาตัว 80,657 ราย, อาการหนัก 1,508 ราย, ใส่เครื่องช่วยหายใจ 363 ราย, เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย, ยอดเสียชีวิตสะสม 20,581 ราย สำหรับยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-24 พ.ย.2564 มีจำนวน 90,468,955 โด๊ส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 47,233,526 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 40,056,072 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 3,179,357 ราย

ในส่วนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 672 ราย 2.สงขลา 455 ราย 3.นครศรีธรรมราช 429 ราย 4.สุราษฎร์ธานี 263 ราย 5.เชียงใหม่ 258 ราย 6.สมุทรปราการ 206 ราย 7.ชลบุรี 204 ราย 8.ปัตตานี 178 ราย 9.ยะลา 171 ราย 10.ประจวบคีรีขันธ์ 154 ราย

สำหรับจำนวนผู้เดินทางโดยเครื่องบินเข้าประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1-24 พ.ย.2564 รวมเป็น 98,900 คน ซึ่งแบ่งเป็นเข้าระบบ Test&Go (กลุ่มประเทศที่ไม่ต้องกักตัว) 77,026 คน, ระบบแซนด์บ็อกซ์ 17,599 คน, เข้าระบบกักกัน 4,275 คน ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 131 คน คิดเป็น 0.13 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.