นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้บริโภค โดยได้ร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าท้องถิ่นในจังหวัด จัดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง คุณภาพดี ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดในราคากิโลกรัมละไม่เกิน 130 บาท จำนวน 11 แห่ง ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.2564 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ 23 -30 พ.ย.2564 จัดที่ห้างสรรพสินค้า Makro สาขานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา

ทั้งนี้ ยังกำหนดจัดจุดจำหน่ายระหว่างวันที่ 23 พ.ย.-22 ธ.ค.2564 กระจายในจุดต่าง ๆ ซึ่งประชาชนผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหมูเนื้อแดงราคาประหยัดได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ดังนี้ 1.ซีพี เฟรชมาร์ท สาขาปากช่อง 1 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2.ซีพี เฟรชมาร์ท สาขาปากช่อง 2 อำเภอปากช่อง 3.ห้างฮกกี่ อำเภอพิมาย 4.ห้าง วิชโก้ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา 5.ห้างสรรพสินค้า Big c สาขาสามแยกปัก อำเภอเมืองนครราชสีมา 6.ห้างสรรพสินค้า Big c สาขานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา 7.ห้างสรรพสินค้า Lotus’s สาขานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา 8.ซีพี เฟรชมาร์ท สาขาปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา และ 9.ห้างสรรพสินค้า Lotus’s สาขาหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา

“หากสถานการณ์ราคาสุกรเข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะยุติการจำหน่าย เพราะกระทรวงพาณิชย์ ถือหลักอยากเห็นกลไกตลาดเดินหน้าตามปกติ ไม่เข้าแทรกแซงโดยไม่จำเป็น ยกเว้นในช่วงที่ไม่ปกติเกิดภาระกับประชาชน ก็จะเข้าไปช่วยเพื่อดึงราคาลง ให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อสินค้าราคาถูก เพื่อลดค่าครองชีพ”