เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบ บ้านพักข้าราชการทหาร หรือบ้านพักหลวง ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พักอาศัย เข้าข่ายรับประโยชน์ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า จากกองทัพบก เกิน 3,000 บาท ตามประกาศของ ป.ป.ช. หรือไม่

นายธีรัจชัย เปิดเผยว่าจากข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบบ้านพักรับรอง ระเบียบกองทัพบกเรื่องการเข้าพักบ้านพักทหารปี 2548
ไม่มีสิ่งที่เชื่อมโยงว่าออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายฉบับใด แต่เป็นระเบียบภายในของกองทัพบก ซึ่งข้อ 11 ระบุว่า กองทัพสามารถจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นเหมาะสม ทั้งนี้ ในกระบวนการของการใช้เงินของภาครัฐโดยทั่วไปแล้ว การใช้จ่ายเงินต้องมีกฎหมายรองรับ และต้องผ่านการตรวจสอบของหน่วยงาน อาทิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยคณะ กมธ.ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่า เอกสารที่กองทัพบกส่งมาให้ มีการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ในบ้านพักเกิน 3,000 บาท ซึ่งต้องตีความทางกฎหมายโดยละเอียดว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นายธีรัจชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ทราบว่าในการก่อสร้างบ้านพักรับรองนั้นใช้งบประมาณ 17 ล้านบาท รวมถึงบ้านพักของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดย พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ ได้พ้นจากตำแหน่งข้าราชการประจำไปแล้ว ทั้งนี้ กมธ.ป.ป.ช.ได้เชิญผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งส่งตัวแทนระดับผู้อำนวยการ มาให้ข้อเท็จจริง โดยแจ้งว่ายังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณบ้านพักรับรอง อย่างไรก็ตาม คณะ กมธ.ป.ป.ช.จะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด.