เมื่อวันที่ 25 พ.ย. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ เวลา 09.30 น. จะมีการพิจารณาการปรับลดพื้นที่โซนสี ขอให้ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิมที่คงเหลืออยู่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยจะปรับทั้ง 6 จังหวัดดังกล่าวไปอยู่โซนสีอื่น ส่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะเสนอขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ตามพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ออกไปอีกประมาณ 2 เดือน เพื่อให้คร่อมช่วงเทศกาลปีใหม่