สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 9,317 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,188 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 129 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,129 ราย หายป่วยสะสม 233,158 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 334,166 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 87 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,934 ราย