นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหลังการเปิดประเทศ 1 พ.ย. โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA จำนวน 27,846 แห่ง เพิ่มขึ้น 8.99% และสถานประกอบที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เพิ่มขึ้นจาก 6,394 แห่ง เป็น 8,887 แห่ง หรือ 38.98%

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งแก้ปัญหาและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกไซซ์ ทุกขนาด เข้าถึงการขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus อย่างเท่าเทียม เพื่อรองรับการเปิดประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 พ.ย. 64 โดยแยกประเภทสถานประกอบการ/ขั้นตอน/กำหนดเวลาการพิจารณา ดังนี้

1. สถานประกอบที่ได้รับมาตรฐาน SHA เพิ่มขึ้นจาก 25,547 แห่ง เป็น 27,846 แห่ง หรือเพิ่มขึ้น 8.99% โดยล่าสุดมีการรอการตรวจสอบความถูกต้อง 912 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้ได้การรับรองภายในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ และยังมีผู้ประกอบการจำนวน 1,181 แห่ง ที่ให้ส่งหลักฐาน/ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการให้ได้การรับรองภายในวันที่ 9 ธ.ค. นี้

2. สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus และพนักงานในสถานประกอบการ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 เพิ่มขึ้นจาก 6,394 แห่ง เป็น 8,887 แห่ง หรือ 38.98% โดยล่าสุดมีการรอการตรวจสอบความถูกต้อง 854 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะได้การรับรองภายในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ และยังมีผู้ประกอบการ 276 แห่ง ที่ให้ส่งหลักฐาน/ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเร่งรัดดาเนินการให้ได้การรับรองภายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

สำหรับ 10 ประเภทกิจการที่ผู้ประกอบการขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus + ได้แก่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรมที่พักและสถานที่จัดประชุม นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน SHA และ SHA Plus + ของ ททท. เป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากการลงทะเบียนออนไลน์ ยังคงเปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 ณ สำนักงานใหญ่