จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.) เพียงวันเดียว คือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่ทั่วไทย ท่ามกลางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด “โควิด-19” เอาไว้ดังนี้

เชียงใหม่

อุบลราชธานี

ภูเก็ต

ลพบุรี

สงขลา

นครราสีมา

พิษณุโลก

เลย

พังงา

สุราษฎร์ธานี 

ยะลา

สงขลา