นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้โดยสารร้องเรียนประเด็น VIP ทิพย์ จองตั๋วรถร่วม บขส. 32 ที่นั่ง ปรากฏว่าได้นั่งรถ ที่ไม่ใช่แบบที่ระบุไว้ ทั้งที่มีการจองตั๋วจ่ายเงินเรียบร้อยนั้น ขอแจ้งว่า บขส. ในฐานะผู้กำกับดูแลการให้บริการของรถร่วมเอกชน ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และได้มอบหมายนางวราภรณ์ ชัยฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บขส. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที พบว่า รถร่วมฯ คันดังกล่าว เป็นของ บริษัท ไทยศรีราม และได้กระทำผิดจริง ฐานจำหน่ายตั๋วเกินราคา จึงได้ดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ โดยปรับเป็นเงิน 5,000 บาท และให้เพิ่มโทษหยุดพักรถ โดยห้ามนำรถมาวิ่ง เป็นเวลา 15 วัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้กำชับไปยังผู้ประกอบการรถร่วมฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ สอบถามข้อมูลการเดินทางและร้องเรียนบริการได้ที่ call center 1490 เรียก บขส.