พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85  ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 29 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ลิตรละ 37.86 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.45 บาท, E20 ลิตรละ 28.94 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.18 บาท, E85 ลิตรละ 23.29 บาท, ดีเซล B7 ลิตรละ 28.24 บาท, ดีเซล B10 ลิตรละ 28.09 บาท, ดีเซล B20 ลิตรละ 27.99 บาท, ดีเซลพรีเมียม B7 ลิตรละ 33.86 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร