เมื่อวันที่ 29 พ.ย. การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถือเป็นการเลือกตั้งที่น่าจับตามอง สำหรับเวทีการเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยเฉพาะ อบต.แม่ปะ ถือเป็น 1 อบต.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก ซึ่งมีผู้สมัครท้าชิงตำแหน่ง นายก อบต.แม่ปะ ถึง 3 คน โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า เบอร์ 1 นายมานพ ยะเขียว อดีตนายก อบต.แม่ปะ หลายสมัย ได้ 2,346 คะแนน และผู้สมัครหน้าใหม่อีกสองคน คือเบอร์ 2 ร.ต.ธงชัย มณีศร ได้ 1,144 คะแนน และเบอร์ 3 น.ส.ธนชพร ต๊ะทองคำ ลูกสาวอดีตกำนันแม่ปะคนดัง ได้ 3,893 คะแนน ส่งผลทำให้ น.ส.ธนชพร ต๊ะทองคำ สามารถล้มช้างคว้าชัยชนะ ในศึกเลือกตั้งนายก อบต.แม่ปะ ในครั้งนี้       

ขณะที่มีรายงาน ว่า อบต. ของอำเภอแม่สอดหลายแห่ง อดีตนายกอบต.คนเก่า สอบตกหลายสนาม โดยมีว่าที่นายก อบต.ซึ่งเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ได้รับชัยชนะ เช่น อบต.พระธาตุผาแดง ได้แก่ นายปณชัย จันต๊ะ อบต.ท่าสายลวด ได้แก่ นายสนิท เขียวมูล อบต.มหาวัน ได้แก่ นายเจษฏา ศรีอมรศักดิ์ อบต.แม่กาษา ได้แก่ นายรุ่งศักดิ์ เถื่อนแก้ว ซึ่งมีเพียง อบต.แม่กุ แห่งเดียว ที่เป็นนายก อบต.คนเดิม คือว่าที่ ร.อ.เอนก พรมมี ซึ่งยังคงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งโดยไร้คู่แข่ง ซึ่งได้คะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 10  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมากกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด