นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัทฯ ได้ประกาศงดเที่ยวเดินเรือในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และงดให้บริการเรือปรับอากาศธงแดง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลังจากที่ได้มีการประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว

เรือด่วนเจ้าพระยาจึงพร้อมกลับมาให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม ในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยังคงงดให้บริการวันอาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.64 เป็นต้นไป รวมถึงกลับมาให้บริการเรือปรับอากาศ ริว่า เอ็กซ์เพรส ธงแดง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มที่ต้องเดินทางไปทำงานตามปกติ หรือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางในวันหยุด ซึ่งจากการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น 

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ การรณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทำความสะอาดเรือ ท่าเรือ และบริเวณจุดสัมผัส รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้บัตรโดยสารแรบบิทแทนเงินสด  

นาวาตรีเจริญพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ คีนน์ (KEEEN) สร้างมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา โดยจะติดตั้งแท่นจ่ายผลิตภัณฑ์ล้างมืออัตโนมัติตามท่าเรือหลักต่างๆ ได้แก่ ท่านนทบุรี ท่าเทเวศร์ ท่าพรานนก ท่าราชวงศ์ ท่าสี่พระยา และท่าสาทร เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

รวมถึงการดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในเรือโดยสารด้วยผลิตภัณฑ์จากคีนน์ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของภาครัฐและกรมเจ้าท่า โดยได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการ “ความร่วมมือการดูแลด้านสุขอนามัย ระบบขนส่งมวลชนทางน้ำภายใต้แนวคิด NEW NORMAL โดยคีนน์และเรือด่วนเจ้าพระยา” ไปเมื่อ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา 

สำหรับตารางเรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไปดังนี้ ธงส้ม นนทบุรี-วัดราชสิงขร วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.00-18.10 น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ส่วนวัดราชสิงขร-นนทบุรี วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.20-18.10 น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่ 08.30-17.00 น., ธงเหลือง นนทบุรี-สาทร วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.00-08.05 น. ส่วนสาทร-นนทบุรี วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 17.00-19.05 น., ธงเขียว ปากเกร็ด-สาทร วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.10-07.45 น. ส่วนสาทร-ปากเกร็ด วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 16.00-17.45 น.  

และธงแดง (เรือปรับอากาศ) นนทบุรี-สาทร วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการ 2 เที่ยว 06.50 น. และ 07.10 น. ส่วน สาทร-นนทบุรีวันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการ 2 เที่ยว 16.30-17.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ยังคงงดให้บริการเรือทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Chao Phraya Express Boat-เรือด่วนเจ้าพระยา