สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ศูนย์วิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาแห่งชาติกามาเลยาของรัสเซีย เปิดเผยการเริ่มพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สปุตนิกรุ่นใหม่ ซึ่งถูกปรับปรุงให้มุ่งป้องกันเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน

กามาเลยาระบุว่าศูนย์ฯ กำลังศึกษาว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สปุตนิก วี และสปุตนิก ไลต์ สามารถลบล้างฤทธิ์เชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน ตามสมมติฐานได้หรือไม่

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ เผยว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สปุตนิกรุ่นใหม่ สำหรับเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน จะพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตขนานใหญ่ภายใน 45 วัน หากต้องมีการปรับแต่ง และคาดว่าวัคซีนดังกล่าวจะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในปริมาณมากช่วงต้นปีหน้า..

เครดิต : ซินหัว