นายเอกรัช ศรีอารยะยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รฟท. ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทาง และรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมอีก 22 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่างๆ ดังนี้

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน เปิดเดิน วันที่ 9/10 ธ.ค.64 ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ , สายใต้ 6 ขบวน เปิดเดิน วันที่ 4 ธ.ค.64 ได้แก่ ขบวนรถนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ และขบวนรถนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ, เปิดเดิน วันที่ 9 ธ.ค.64 ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถเชิงสังคม เปิดเดิน วันที่ 1 ธ.ค.64 สายใต้ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี, สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ 12 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 4302/4303 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4312/4313 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4316/4317 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4324/4325 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4342/4343 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย และขบวนรถธรรมดาที่ 4346/4347 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า รฟท. ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอ และเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 150 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 34 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 116 ขบวน แบ่งตามเส้นทางเป็น สายเหนือ 32 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 38 ขบวน สายใต้ 34 ขบวน สายตะวันออก 20 ขบวน สายมหาชัย 22 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

นายเอกรัช กล่าวด้วยว่า การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถครั้งนี้ รฟท. ได้คำนึงถึงการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดฯ ตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.