เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี 10 ขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ดีเซล บี 20 ปรับขึ้น 0.25 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันที่เหลือทุกชนิด คงเดิม มีผล 1 ธ.ค. 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ลิตรละ 37.86 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.45 บาท, อี 20 ลิตรละ 28.94 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.18 บาท, อี 85 ลิตรละ 23.29 บาท, ดีเซล บี 7 ลิตรละ 28.24 บาท, ดีเซล บี 10 ลิตรละ 28.24 บาท, ดีเซล บี 20 ลิตรละ 28.24 บาท, ดีเซลพรีเมียม บี 7 ลิตรละ 33.86 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

สำหรับการปรับขึ้นดังกล่าว เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ได้ปรับเกรดน้ำมันดีเซล (ไม่นับรวมดีเซลพรีเมียม) จาก 3 เกรด (บี 7 บี 10 บี 20) ให้เหลือเกรดเดียวเป็น บี 7 แต่ราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ราคาดีเซลเหลือลิตรละ 28 บาท