เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64-1 ต.ค.64 มีการดำเนินคดีทั้งสิ้นรวม 276 คดี ส่วนใหญ่เป็นข้อหาหรือฐานความผิดเกี่ยวกับร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ฉ้อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ สรุปได้ดังนี้ 1.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 191 คดี และโครงการคนละครึ่ง 85 คดี รวม 276 คดี 2.คดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 249 คดี สอบสวนเสร็จส่งพนักงานอัยการ 21 คดี ศาลมีคำพิพากษาแล้ว 1 คดี และอื่น ๆ 5 คดี เช่น อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานอื่น ๆ.