นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินการของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม  จำนวน 76,080.95 ล้านบาท วานนี้  (30 พ.ย.) โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 9-14 ธ.ค. ดังนี้  

หลังจากวันที่ 30 พ.ย. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม วันที่ 1 ธ.ค. 64  ธ.ก.ส. รับแจ้งมติ ครม. วันที่ 3  ธ.ค. 64 คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ธ.ก.ส. พิจารณาและคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา วันที่ 7 ธ.ค.  64 ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ วันที่ 8 ธ.ค. 64 เตรียมการโอนเงิน และในวันที่ 9-14 ธ.ค. 64 ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการ

“นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. ได้เร่งรัดดำเนินการและเป็นไปตามมติ ของ นบข. ในการช่วยเหลืออุดหนุนรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวนา ในโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ในช่วงที่ราคาพืชเกษตรตกต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่า เกษตรกรชาวนาไทย จะมีรายได้ที่เหมาะสม สามารถเลี้ยงชีพตนและช่วยครอบครัวได้ ซึ่งหลังจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า ราคาข้าวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรที่จะขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้น และยังช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในอนาคต ในโครงการฯ อีกด้วย”