จากกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกมาโพสต์ ชี้ทรัพย์สินของ พส.ที่ได้มาขณะอยู่ในสมณเพศ ต้องตกเป็นของวัด เมื่อพระรูปนั้นลาสิกขา เว้นแต่จำหน่ายจ่ายโอน ไปก่อนที่จะสละสมณเพศ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้น

-‘พส.ไพรวัลย์’ขอตอกกลับศรีสุวรรณ ซัดเสียเวลาที่ไปเรียนกฎหมายมา เพื่อ…?

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ระบุว่า “ศรีสุวรรณ … นี้มันกฎมั่วแล้ว ไม่ใช่กฎหมาย” ทรัพย์สินของพระภิกษุ ก็เป็นของภิกษุรูปนั้น แม้ลาสิขาไปแล้ว ส่วนจะตกเป็นของวัดได้ ก็ต่อเมื่อพระมรณภาพ และวัดรับมรดก เท่านั้น ควรเลิกมั่ว หรือ ควรเลิกโหน ก่อนกันดีครับ

(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ) มาตรา 1623 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม

“ถ้า..พส. สึกออกมา แล้ว สมบัติส่วนตัวต้องตกเป็นของวัด ดังศรีกล่าว..งั้น..นายกรัฐมนตรีลาออก หรือ หมดวาระ ทรัพย์สินต้องตกเป็นของแผ่นดิน ซิครับ ท่านศรี..ตั้งสติ วางถูกกาวลงก่อน แล้วเปิดประมวลกฎหมายใหม่ ค่อยๆ อ่าน อย่าร้อนใจ”..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @ทนายเกิดผล แก้วเกิด