ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกทุกชนิด กลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ ลดลิตรละ 50 สต. ยกเว้น อี 85 ลดลิตรละ 30 สต. ขณะที่น้ำมันดีเซล ซึ่งเหลือเกรดเดียว บี 7 ตามนโยบาย ลดลิตรละ 40 สต. มีผล 2 ธ.ค. 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ลิตรละ 37.36 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.95 บาท, อี 20 ลิตรละ 28.44 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.68 บาท, อี 85 ลิตรละ 22.99 บาท, ดีเซล บี 7 ลิตรละ 27.84 บาท, ดีเซลพรีเมียม ลิตรละ 33.46 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร