สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 2 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,971 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,773 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 198 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,096,866 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,402 ราย หายป่วยสะสม 2,003,730 ราย กำลังรักษา 73,726 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 33 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,847 ราย