นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์ และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (PM2.5) ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากภาคการขนส่งอย่างเข้มข้นต่อเนื่องทุกมาตรการ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 64 ต่อเนื่องไปถึงต้นปี 65 การออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารทุกวัน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงานออกตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ โดยเฉพาะบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้า-ออกกรุงเทพฯ ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี นครนายก สุพรรณบุรี นนทบุรี และปทุมธานี  

หากตรวจพบค่าควันดำเกินกำหนดจะลงโทษเปรียบเทียบปรับสถานหนักและสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” โดยเจ้าของรถต้องนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนดและนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจสอบจึงจะนำไปใช้งานได้ การตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร เข้มงวดการตรวจสภาพรถตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำรถทุกประเภทที่เข้ารับการตรวจสภาพรถ และรถที่มาดำเนินการทางทะเบียนในด้านอื่นๆ ที่สำนักงานขนส่ง การตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ เข้มงวดตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการออกไปสุ่มตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด  

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า การตรวจสอบยานพาหนะของหน่วยงานราชการ ตรวจสอบควันดำรถราชการในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งส่วนราชการภายในจังหวัดนำรถเข้ามาตรวจวัดควันดำ ณ สำนักงานขนส่ง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจวัดควันดำรถบริเวณที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูง ในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน

ส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ตรวจวัดควันดำรถบนท้องถนนทั่วประเทศ พร้อมกำชับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เข้มงวดตรวจสอบสภาพรถโดยสารไม่ให้ปล่อยควันดำขณะนำมาใช้งานบนท้องถนน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาควันดำและเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนรถที่มีค่าควันดำ โดยให้แจ้งเบาะแสมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนทาง Facebook “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” เพื่อให้ ขบ. จะตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาดและจริงจัง  

ทั้งนี้ ขบ. เร่งส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง มาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้พิจารณากำหนดมาตรการด้านภาษี กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการขนส่งฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำรถพลังงานสะอาดมาให้บริการ รวมถึงใช้มาตรฐานค่าควันดำใหม่ที่เข้มงวดขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำและวิธีการตรวจวัดที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ช่วงเดือน เม.ย.65