เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงผลการประชุมคณะทำงานวิปรัฐบาล เพื่อยกร่าง พ.ร.ป.ที่ใช้ในการเลือกตั้งว่า จากกรณีที่กลุ่มพรรคเล็กร่วมรัฐบาลได้เสนอความเห็นและประเด็นที่ต้องการให้บัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ คือร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่วิปรัฐบาลจะเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภานั้น ล่าสุดมีความเห็นที่เป็นข้อยุติร่วมกัน 5 ประเด็น

1.ประเด็นการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อจะกำหนดวิธีคิดคำนวณ ที่มีหลักการว่าให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนหารเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน มีสิทธิได้ ส.ส.กรณีที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ 100 คน โดยให้ใช้คะแนนของพรรคเรียงลำดับตามสัดส่วนคะแนนที่ได้รับเพราะเศษคะแนนของพรรคที่ได้ไม่ถึงคะแนนเฉลี่ย เมื่อรวมคะแนนที่ประชาชนเลือกควรได้ ส.ส.ด้วย

2.สิทธิที่จะส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ส่ง ส.ส.เขตแล้ว ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนเขตที่ให้ส่งผู้สมัคร ส.ส.ไว้ ดังนั้นจึงหมายความว่าส่ง ส.ส. 1 เขต สามารถส่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อได้

3.การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. จะยังคงใช้หลักการการคัดสรรเบื้องต้นแต่ได้ปรับเกณฑ์การสรรหาโดยให้สิทธิตัวแทนประจำจังหวัดจำนวน 150 คน จากเดิมที่กำหนดให้ใช้ตัวตัวแทนจากเขตเลือกตั้ง เขตละ 100 คน หรือใช้สาขาพรรค ที่กำหนดจำนวน 500 คน

4.การกำหนดให้สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียม จากกฎหมายเดิมกำหนดให้ ชำระแบบรายปี ปีละไม่ต่ำกว่า 50 บาท หรือตลอดชีพ 1,000 บาท โดยจะปรับให้เป็น 200 บาทตลอดชีพ

5.ข้อกำหนดให้พรรคการเมืองต้องหาสมาชิกพรรคเพื่อดำรงสถานะความเป็นพรรคการเมือง ที่กำหนดให้ภายใน 5 ปี ต้องหาสมาชิกพรรคให้ได้ 30,000 คน เปลี่ยนเป็นภายใน 1 ปี ต้องมีสมาชิก 2,000 คน และภายใน 3 ปี มีสมาชิก 5,000 คน

นายโกวิทย์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่คณะทำงานเห็นไม่ตรงกันและต้องถกในรายละเอียดอีกครั้ง คือ ประเด็นว่าด้วยการกำหนดหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.ที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ต้องการให้แยกหมายเลข ระหว่าง ส.ส.เขต และแบบบัญชีรายชื่อ ขณะที่พรรคอื่นเห็นด้วยให้ใช้เบอร์เดียวกันทั้งผู้สมัครแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ให้ฝ่ายเลขาฯ คณะทำงาน ยกร่างเนื้อหาและในการประชุมสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปจะเชิญ กกต. หารือคาดว่าเสนอร่างแก้ไขต่อรัฐสภาได้ช่วงเดือนม.ค.65.