นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เปิดเผยว่า หลังจากควบรวมธุรกิจเข้ากับห้างโลตัส บริษัทได้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (พีโอ) ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท จำนวนไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยในวันที่ 4-9 ธ.ค.64 จำนวน 100 ล้านหุ้น ขั้นต่ำ 500 หุ้น หรือ 22,000 บาท โดยจัดสรรจองซื้อหุ้นจำนวนน้อย เริ่มจาก 500 หุ้นให้ทุกคนก่อน รอบถัดไป 100 หุ้น จนกว่าจะหมด จองผ่านโมบายแบงกิ้ง แอพพลิเคชั่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และทรูมันนี่ วอลเลต 

ส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของแม็คโคร ซีพีออลล์ และซีพีเอฟ จะที่ได้รับสิทธิสามารถจองซื้อ 478 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท ผ่านตัวแทนรับจองซื้อหุ้นผ่านโมบายแบงกิ้ง แอพพลิเคชั่น และสาขาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวิธีจัดสรรตามสิทธิการถือหุ้นเดิม คาดว่าสามารถเปิดซื้อขายในตลาดหุ้นช่วงสิ้นเดือน ธ.ค.นี้

“หุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทไม่เกิน 910 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.ซีพีออลล์, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด รวมทั้งหมดไม่เกิน 390 ล้านหุ้น และอาจพิจารณาจัดสรรส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายแก่ประชาชน คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 62,205 ล้านบาท (รวมมูลค่าหุ้นส่วนเกิน)”