เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ตัวเลขสถิติผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งทางรางทั้งระบบรถไฟฟ้า (MRT BTS ARL สายสีแดง) และรถไฟระหว่างเมือง (SRT) หลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศครบ 1 เดือน (1-30 พ.ย.64)

จากการเก็บสถิติพบว่า มีผู้มาใช้บริการระบบขนส่งทางรางรวมแล้วกว่า 18 ล้านคน แยกเป็นระบบรถไฟฟ้ามีผู้ใช้บริการรวมกว่า 17 ล้านคน (MRT 5.8 ล้านคน, BTS 10 ล้านคน ARL 8 แสนคน และสายสีแดงที่เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการรวมกว่า 2 แสนคน) และรถไฟระหว่างเมืองที่ให้บริการทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 8 แสนคน ซึ่งในวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ จะมีผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 6.7 แสนคนต่อวัน และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีผู้โดยสารอยู่ที่ 5.4 แสนคนต่อวัน 

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ขร. คาดว่าในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ จะมีผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเดือนที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วงวันสิ้นปีที่จะมีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งทางรางในการเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างมาก 

รวมทั้งใช้บริการระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเดินไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 65 ตามสถานที่ที่จัดต่างๆ ทั้งนี้จากข่าวการกลายพันธ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 (โอไมครอน) ทั้งนี้ ขร. จึงยังจะคงความเข้มงวดการให้บริการระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการต่อไป