เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตามสำหรับ กทม.และปริมณฑล สถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ ​กทม. ตรวจวัดได้ 21-51 มคก./ลบ.ม.เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ บริเวณริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม กทม.

ส่วนภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 16-39 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 20-43 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 18-47 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 17-29 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 9-18 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้สำหรับพื้นที่ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์โดยสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอพพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK.