เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดพบผู้ป่วย 5,896 ราย, ผู้ป่วยสะสม 2,136,537 ราย, หายป่วยกลับบ้าน 5,666 ราย, ผู้ป่วยกำลังรักษา 72,954 ราย, อาการหนัก 1,299 ราย, ใส่ท่อช่วยหายใจ 330 ราย, เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย, เสียชีวิตสะสม 20,917 ราย

ขณะที่ 10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันอันดับ 1 ยังคงเป็นกรุงเทพฯ 892 ราย, นครศรีธรรมราช 396 ราย, สงขลา 325 ราย, สุราษฎร์ธานี 169 ราย, ชลบุรี 168 ราย, ปัตตานี 159 ราย, เชียงใหม่ 150 ราย, ยะลา 120 ราย, สมุทรปราการ 116 ราย และปราจีนบุรี 94 ราย

สำหรับจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-3 ธ.ค. 2564) รวม 94,531,157 โด๊ส, เข็มที่ 1 จำนวน 48,840,463 ราย, เข็มที่ 2 จำนวน 42,089,031 ราย, เข็มที่ 3 จำนวน 3,601,663 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 265,161,442 ราย อาการรุนแรง 86,770 ราย รักษาหายแล้ว 238,881,661 ราย เสียชีวิต 5,257,758 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 49,878,049 ราย 2. อินเดีย จำนวน 34,624,065 ราย 3. บราซิล จำนวน 22,129,409 ราย 4. สหราชอาณาจักร จำนวน 10,379,647 ราย 5. รัสเซีย จำนวน 9,736,037 ราย ขณะมี่ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,136,537 ราย.