พระราชปัญญาวชิโรดม (สุพล ขนฺติพโล) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก (ศิษย์ในปกครอง) ในสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) หรือ “หลวงพ่อวิริยังค์” กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์ วัดเทพเจติยาจารย์ จัดโครงการ “ทำดี 101 วัน บูชาพระคุณแม่-พ่อ สานต่อปณิธาน “หลวงพ่อวิริยังค์” เพื่อทำความดีตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งหลาย สร้างบุญกุศล และสร้างกำลังใจที่ดีแก่ตน  เป็นโครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.-19 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เป็นมหกรรมในการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระคุณพ่อ พระคุณแม่ ตลอดถึงพระคุณครูบาอาจารย์ มีกิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิต่อเนื่องกันเป็นเวลา 101 วัน เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศไทย และจากประเทศต่างๆ ที่คนไทยไปอยู่อาศัย เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เป็นต้น และยังพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสงบสุขใจ ความกังวลหายไป ความเครียดหายไป เกิดความสุข เบากาย เบาใจ ทำให้ใจเย็นลง ทำให้ปลงได้หลายเรื่อง มีสติในการดำเนินชีวิต เกิดความคิดดีมีเหตุผล ไม่สับสนในชีวิต มีจิตเมตตา ปรารถนาดีต่อตนและบุคคลอื่น และไม่ตื่นตระหนกตกใจจากข่าวสารต่างๆ มีความรับผิดชอบสูงกว่าเก่า ไม่เป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งปรากฏชัด จากการลงบันทึกการปฏิบัติในแต่ละวันของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

พระราชปัญญาวชิโรดม กล่าวต่อไปว่า เมื่อโครงการดังกล่าวจบลง คณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์ เห็นว่ากิจกรรมที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วโลก และมีผู้คนจำนวนมากอยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้อีก ทั้งสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้คนทั้งหลายเกิดความวิตกกังวล เกิดสับสนในชีวิต เกิดความหงุดหงิด เกิดความเครียด จึงมีมติจัดโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี สวดลักขีเคาน์ดาวน์”  ทำดี 33 วัน บูชาพระคุณแม่พ่อ สานต่อปณิธาน “หลวงพ่อวิริยังค์” เริ่ม 5 ธ.ค.2564 ถึง 7 ม.ค.2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ของวัด ซึ่งการสวดลักขี คือ สวดบท พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ กำหนดสวดตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.-7 ม.ค.2565 จำนวน 1 แสนจบ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการทำความดี เพื่อสะสมบุญบารมี เป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ให้ชีวิตมีความสุข เอิบอิ่มเบิกบานแจ่มใส มีความสงบสุขใจโดยทั่วกัน  ส่วนการที่กำหนดเริ่มวันที่ 5 ธ.ค.นั้นเพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ซึ่งเป็นพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ ที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เป็นวันที่มีคุณค่าทางจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศที่จะได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่ทรงวางแนวทางตามแนวพระราชดำริ “บ้าน-วัด-โรงเรียน” ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย