สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 7 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,525 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,513 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 12 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,119,903 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,109 ราย หายป่วยสะสม 2,033,948 ราย กำลังรักษา 66,395 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 31 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,997 ราย