นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.64 ผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry ในแม่น้ำเจ้าพระยา จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง “Metro Line” จากท่าเรือพระราม 7-ท่าเรือสาทร และเส้นทาง “City Line” จากท่าเรือปิ่นเกล้า-ท่าเรือสาทร เก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายไปถึงสิ้นปี 64 จากนั้นในเดือน ม.ค.65 Metro Line จะปรับเป็น 25 บาทตลอดสาย ส่วน City Line 20 บาทตลอดสาย โดยเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือ เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสาร และลดจุดจอดท่าเรือ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้สามารถเดินทางได้เร็วขึ้น

นายอธิรัฐ กล่าวต่อว่า สำหรับจำนวนเที่ยวเรือโดยสารที่ให้บริการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.64 เป็นต้นไป มีดังนี้ เส้นทาง Metro Line 3 ลำ ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ 12 เที่ยว/วัน เวลา 06.05-17.45 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 18 เที่ยว/วัน เวลา 07.30-18.45 น. และเส้นทาง City Line 3 ลำ ให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ (36 เที่ยว/วัน) เวลา 07.00-18.05 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ (36 เที่ยว/วัน) เวลา 07.00-18.05 น. ทั้งนี้เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry ในแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีให้บริการทั้งหมดรวม 23 ลำ

นายอธิรัฐ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้ากับท่าเรือ 4 จุด ได้แก่ สายสีม่วงเชื่อมที่ท่าเรือพระนั่งเกล้า, สายสีน้ำเงินเชื่อมกับท่าเรือบางโพ และท่าเรือราชินี, สายสีเขียวเชื่อมที่ท่าเรือสาทร และในอนาคต สายสีส้มจะเชื่อมได้ที่ท่าเรือศิริราชและท่าราชวงศ์ ซึ่งหากดูการเติบโตของผู้ใช้บริการท่าเรือสาทร เดิมมีประมาณ 1,000 คน/วัน แต่เมื่อมีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ผู้ใช้บริการเพิ่มเป็นกว่า 20,000 คน/วัน เชื่อว่าการคมนาคมทางน้ำจะช่วยกระจายประชาชนเชื่อมกับรถไฟฟ้าได้ตลอดแนว และนอกจากนี้ในปี 65 ผู้ให้บริการมีแผนต่อเรือโดยสารไฟฟ้ารุ่นใหม่เพิ่มอีก 15 ลำ เป็นเรือขนาดเล็ก รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 150 คน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 65 เป็นเรือที่สามารถลอดสะพานได้ในช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง จะทำให้สามารถให้บริการได้ตลอดทั้งปี เป็นการส่งเสริมการเดินทางทางน้ำ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น.