ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้ติดตั้งสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ (สะพานเบลีย์) บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198-บ้านท้องเกร็ง อ.ทุ่งตะโก, สวี จ.ชุมพร ความยาว 39 เมตร เสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เนื่องจากเส้นทางช่วง กม.ที่ 5+400 ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ชั่วคราว ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ จะเร่งดำเนินการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยในระยะยาวต่อไป ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่กำชับให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์ พร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางหลังประสบอุทกภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนสังเกตป้ายเตือนและโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจร โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146