นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-บ้านแม่แอบ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านสบแอบ (กม.ที่ 0+000) และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านป่าแขม (กม.ที่ 10+985) รวมระยะทาง 10.985 กม. งบประมาณ 85.204 ล้านบาท

ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงานดิน งานรองพื้นทาง งานพื้นทาง งานท่อเหลี่ยมและท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 66 สำหรับโครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 4 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีต จำนวน 4 แห่ง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมถึงระบบระบายน้ำบริเวณสองข้างทาง

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ทช. ได้พัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาสายทางบริเวณพื้นที่โครงการหลวงที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยได้กำหนดมาตรฐานถนนหลวงภูเขาสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางในพื้นที่โครงการหลวง เนื่องจากที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เส้นทางบางส่วนที่ยังคงเป็นลูกรังจึงไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล พร้อมสนับสนุนเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม