ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ได้แจ้งกับ ตลท.ว่า บริษัทมีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ และได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนวาระ และตำแหน่งของ นายธวัชชัย สุทธิประภา ที่คงเหลืออยู่ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี 67 และได้อนุมัติให้ นายธรณิศ กรรณสูต ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยประธานบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริหารในกรณีที่ประธานบริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

และล่าสุด ศาลได้ตัดสินให้ นายเปรมชัย กรรณสูต อดีตประธานบริหาร บริษัทฯ ถูกจำคุกในคดีฆ่าเสือดำนั้น บรรยากาศในตลาดหุ้นไทยพบว่า หุ้นของอิตาเลียนไทย ช่วงเวลา 14.35 น. ปรับลดลงเล็กน้อย 0.02 บาท จากราคา 2.14 บาท ลดเหลือ 2.12 บาท