พีทีที สเตชั่น และบางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 10 ธ.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

เบนซิน = 37.96, แก๊สโซฮอล์ 95 = 30.55, E20 = 29.04, แก๊สโซฮอลล์ 91 = 30.28, E85 = 23.39, ดีเซล B7= 28.24, ดีเซล B10 = 28.24, ดีเซล B20=28.24, ดีเซลพรีเมียม B7 = 33.86 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร