สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 10 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,193 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,172 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 21 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,131,917 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,863 ราย หายป่วยสะสม 2,055,525 ราย กำลังรักษา 56,717 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 28 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,112 ราย