เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ข้อความว่า

“เมื่อวานนี้ 10/12/64 ผมได้ฟังคำสัมภาษณ์ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้อาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ ได้พูดถึงสถานะของพรรคประชาธิปัตย์ว่า ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของพรรคไม่ได้เป็นไปอย่างเดิม เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและสถานการณ์นั้น ทำให้มีความรู้สึกว่า สิ่งที่ท่านชวนพูดเป็นความจริง ที่ไม่สามารถปฎิเสธได้ เพราะสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป สถานการณ์เปลี่ยนไป บริบททางการเมืองในด้านต่างๆก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย

พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งยืนหยัดมาได้ยาวนานถึง 75 ปี จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพรรคให้เข้ากับยุคสมัย และโลกยุคปัจจุบัน แต่สิ่งที่ผมเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องยึดมั่นและยืนหยัดไว้ให้มั่นคง ก็คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยของพรรค ที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค 6 เมษายน 2489 เป็นต้นมา ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่หลักการประชาธิปไตย ก็ยังคงอมตะอยู่เสมอ ยังเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกมากที่สุด

จึงอยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์ ได้พิทักษ์อุดมการณ์ข้อนี้ไว้ให้มั่นคง และประกาศเจตนารมณ์ จุดยืนของพรรค ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่บ้านเมืองกำลังปกครองด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง พรรคต้องกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้ร่วมกับประชาชนทั้งประเทศ เพื่อผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ขึ้นมาให้ได้ ต้องย้อนนึกถึงเกียรติภูมิพรรคในอดีต ที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเดียว ที่ยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการทหาร จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศ แต่มาวันนี้ภาพลักษณ์เหล่านั้น ได้เลือนหายไปจากความทรงจำของประชาชนแล้ว

แม้ว่าการเมืองยุคปัจจุบัน เงินทุน คือปัจจัยสำคัญในการต่อสู้ในการเลือกตั้งก็ตาม แต่อุดมการณ์และจุดยืนด้านประชาธิปไตย เป็นจุดขายที่สำคัญ มากกว่าผลงานของพรรค ในการบริหารกระทรวงเสียอีก ต้องยอมรับความจริงว่า กระทรวงต่างๆ ที่พรรคประชาธิปัตย์บริหารอยู่ จะมีผลงานโดดเด่น ประสบความสำเร็จมากกว่าทุกกระทรวง ในรัฐบาลชุดนี้ แต่ถ้าพรรคไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนแล้ว กระแสความนิยมของประชาชน ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น เป็นเรื่องที่ผู้บริหารพรรค จะต้องนำไปศึกษาหาจุดอ่อน และปรับปรุงแก้ไขให้พรรคกลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชน ตามคำแนะนำของนายชวน หลีกภัย ให้ได้”