นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ขณะนี้แผนฟื้นฟูฯ ยังอยู่ในการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะเสนอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้ ขสมก. กำลังเตรียมดำเนินการจ้างเอกชนเดินรถตามระยะทาง โดยจะใช้รถปรับอากาศที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 65

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า การจ้างเอกชนเดินรถตามระยะทางนั้น ไม่ใช่แผนลงทุน จึงไม่ต้องผ่านสภาพัฒน์ ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจาก คนร. และรายงาน ครม. ในเบื้องต้นแล้ว ส่วนจะจ้างเดินรถกี่คัน และเส้นทางใดบ้างนั้น กำลังพิจารณา ทั้งนี้ต้องเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพราะขณะนี้เห็นปัญหาแล้วว่าคุณภาพรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ของ ขสมก. ไม่ไหวแล้ว เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน ที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้ใช้บริการรถเมล์ที่มีคุณภาพ และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ซึ่งในอนาคตหลังจากนี้จะต้องไม่มีรถเมล์ร้อนให้บริการแล้วด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า การนำเรื่องการจ้างเอกชนเดินรถตามระยะทางมาดำเนินการก่อนนั้น จะทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน คาดว่า ขสมก. จะสรุปข้อมูลจำนวนรถที่ต้องจ้างเอกชนเดินรถ และเส้นทางที่จะให้บริการได้ภายในเดือน ก.พ.65 ทั้งนี้การจ้างดังกล่าวจะทำให้ผลการดำเนินงานของ ขสมก. มีรายรับสอดคล้องกับรายจ่าย ไม่ต้องกู้เงินเพิ่ม สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันหากยังใช้รูปแบบเดิม ขสมก. ต้องเสียค่าซ่อมบำรุง 10 ปี มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท รวมถึงถ้าไม่ดำเนินการใดๆ มูลค่าหนี้สะสมของ ขสมก. จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 63 ขสมก. มีหนี้สะสม 1.3 แสนล้านบาท แต่ปัจจุบันหนี้สะสม 1.4 แสนล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. นั้น หากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.แล้ว ขสมก. จะเริ่มทยอยรับรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ลอตแรก จำนวน 400 คัน หลังจาก ครม.อนุมัติใน 3 เดือน และจะครบ 2,511 คันใน 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟู ขสมก. ทั้งนี้ปัจจุบัน ขสมก. มีผู้โดยสารใช้บริการวันละกว่า 6 แสนคน มีรถเมล์ให้บริการอยู่ประมาณ 2,900 คัน และเมื่อ ต.ค.64 ได้ปลดระวางรถเมล์ไปกว่า 70 คัน.