เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า สำหรับการปรับมาตรการการป้องกันควบคุม โควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มาตราการยังคงเดิม คือ ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ แต่จำกัดจำนวนลูกค้า โดยร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ 50% และร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75% กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการสามารถแสดงดนตรีได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน และต้องเว้นระยะห่าง และงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า โดยสามารถเปิดตามเวลาปกติได้ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. และยังคงห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนพื้นที่ควบคุม (สีแดง) มาตรการยังคงเดิม คือ สามารถบริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 30 จังหวัด สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 8 จังหวัด ปรับมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ บริโภคสุราได้ในร้านอาหาร คืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 และวันที่ 1 ม.ค. 65 เปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกินเวลา 01.00 น. แต่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 39 จังหวัด สามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 64-วันที่ 1 ม.ค. 65 ไม่เกินเวลา 01.00 น. เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สาธารณสุขกาหนด (COVID Free Setting).