เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 ที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวเสริมว่า ในฤดูกาลผลิต 64/65 ธ.ก.ส.มีการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนาน วงเงินรวมกว่า 160,000 ล้านบาท  มีเป้าหมายช่วยเหลือชาวนา 4.69 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ให้ชาวนาภาคอีสาน และภาคเหนือเป็นวันแรก จำนวน 1 ล้านครัวเรือน วงเงิน 11,410 ล้านบาท และจากนั้นจะโอนให้ต่อเนื่อง โดยวันที่ 15 ธ.ค.64  จะโอนให้ 996,702 ครัวเรือน วงเงิน 11,404 ล้านบาท วันที่ 16 ธ.ค.64  โอน 1 ล้านครัวเรือน วงเงิน 11,402 ล้านบาท และวันที่ 17 ธ.ค.โอน 987,583 ครัวเรือน วงเงิน 11,407 ล้านบาท รวมมีชาวนาได้รับเงินตลอดโครงการ 4.45 ล้านครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 20,000 ล้านบาท  ตั้งเป้าดูดซับปริมาณข้าวเปลือก 2 ล้านตัน และโครงการนี้รัฐบาลได้สนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 1,500 บาทต่อตัน โดยกรณีเกษตรกรเก็บเข้าเองจะได้รับ 1,500 บาทต่อตัน กรณีเกษตรกรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกร เกษตรกรจะได้รับ 500 บาทต่อตัน และสถาบันฯ จะได้รับ 1,000 บาทต่อตัน