เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 เพจ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 9,186 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 9,107 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย ผู้ป่วยสะสม 343,352 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 5,543 ราย หายป่วยสะสม 238,701 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 98 ราย เสียชีวิตสะสม 2,938 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยรักษาอยู่ 103,056 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 3,276 ราย (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 839 ราย)

ขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 พบว่า ผู้ป่วยยืนยันสะสม 372,215 ราย หายป่วยแล้ว 266,127 ราย เสียชีวิตสะสม 3,032 ราย

สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิต 98 รายของวันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุด พบว่าอยู่ใน กรุงเทพมหานคร มากที่สุด 51 ราย โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 98 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 61 ราย หญิง 37 ราย อายุน้อยที่สุด 27 ราย สูงที่สุด 108 ราย เป็นชาวไทย 96 ราย เมียนมา 1 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย นอกจากนี้พบว่ามีการเสียชีวิตที่บ้าน 3 ราย (ตรวจพบเชื้อหลังเสียชีวิต)