เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 เพจ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 9,186 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 9,107 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย ผู้ป่วยสะสม 343,352 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 5,543 ราย หายป่วยสะสม 238,701 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 98 ราย เสียชีวิตสะสม 2,938 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยรักษาอยู่ 103,056 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 3,276 ราย (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 839 ราย) ขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 พบว่า ผู้ป่วยยืนยันสะสม 372,215 ราย หายป่วยแล้ว 266,127 ราย เสียชีวิตสะสม 3,032 ราย

ทั้งนี้ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” ยังรายงานสถานการณ์การตรวจสอบพบ “คลัสเตอร์ใหม่” ดังนี้…

  1. จ.ชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.บ้านบึง 87 ราย, โรงงานอาหารกระป๋อง อ.บ่อทอง 12 ราย และโรงงานหินอ่อน อ.สัตหีบ 12 ราย
  2. จ.นนทบุรี 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้า อ.ปากเกร็ด 30 ราย
  3. จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้า อ.บางคล้า 10 ราย
  4. จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลุ่มลูกเรือประมง อ.ปราณบุรี 23 ราย
  5. จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานยาสูบ อ.ท่าม่วง 16 ราย