เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 14 ธ.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมภาส นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  และนายสมบูรณ์ คำแหง  แกนนำเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และ นายประสิทธิชัย หนูนวล ที่ปรึกษาเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ร่วมกันแถลง มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้รับข้อเสนอของชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นไปดำเนินการ ด้วยการให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดชะลอแผนดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ไว้ก่อน เพื่อรอเดินหน้ากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

 โดยให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้ดำเนินการ และให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเสนอ มีส่วนร่วมด้วย โดยยึดตามกรอบผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษานิคมอุตสาหกรรมจะนะ และกรอบการประเมิน SEA ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น  ภายหลังการแถลงข่าว ชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นต่างพอใจการชี้แจง แต่รอดูมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จะยุติการชุมนุมเดินทางกลับภูมิลำเนา

ต่อมา เวลา 18.50 น. นายสมบูรณ์ คำแหง แกนนำเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้ออกมาแถลงชี้แจงหลังไม่มีการอัพเดทเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาล ว่า การที่มีผลมติเป็นแค่เพียงวาจา ทางกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นยังยอมรับไม่ได้ ทางเราต้องการหลักฐานผลมติ ครม.ที่ชัดเจนมายืนยัน

นายสมบูรณ์ กล่าวอีกว่า ขอยืนยันว่า ถ้าเราไม่เห็นเอกสารที่เป็นมติของทางรัฐบาล เราก็ยังคงต้องนอนปักหลักอยู่ที่นี้เช่นเดิม ส่วนเรื่องอาหารการกิน ไฟฟ้า ไม่น่าเป็นห่วง หากรู้ว่าทางรัฐบาลโกหกเราก็จะทำการปิดถนนตามที่ได้ประกาศไว้ และจะรอจนกว่าจะมีผลมติ ครม.ที่ชัดเจน ซึ่งเราสามารถรอการประชุม ครม. ได้ถึงอาทิตย์หน้า.