เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมมีอยู่ทั้งท่อนต้นคืองานตำรวจ และท่อนปลายคือราชทัณฑ์ น่าเสียดายที่การขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งสองเรื่องไม่ได้มีในแผนปฏิรูปประเทศ เรื่องของตำรวจยังคงเน้นเรื่องการแต่งตั้งการเลื่อนขั้นที่อยู่ในชั้นการพิจารณาร่วมของ ส.ว.และ ส.ส. มีชิงไหวชิงพริบตลอดเวลา ในส่วนราชทัณฑ์ต่อประเด็นเรื่องการลดโทษนักโทษโกงแผ่นดินเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียว หากข่าวว่านายกฯ ตอบอย่างไรเป็นเรื่องจริง ข้อนี้น่าเป็นห่วงยิ่ง การปฏิรูประบบราชทัณ์ต้องมองทั้งระบบ

ราชทัณฑ์ต้องกำหนดภารกิจให้ชัดเจนคือกักขัง บำบัด ฟื้นฟู มิใช่กักขังแล้วพื้นที่เต็มก็ระบายออก

ระบบลดโทษของราชทัณฑ์ต้องเขียนให้ชัดในกฎหมายราชทัณฑ์ว่าความผิดประเภทใดบ้างไม่ใช่ให้กรมไปออกกฎระเบียบเอาเอง ซึ่งมนุษย์นี่แหละที่สร้างปัญหา แสวงประโยชน์มากกว่าสร้างความเป็นธรรม

ระบบกรรมการที่เป็นผู้ใช้อำนาจกลั่นกรองต้องทำจริงด้วยตัวเองมิใช่เพียงลงลายเซ็นการประชุม

ระบบฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สามรถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ ในครั้งฆาตกรต่อเนื่องที่ได้รับการลดโทษจนออกมาฆ่าคน ทางราชทัณฑ์อ้างว่าไม่มีข้อมูลที่เคยก่อคดีก่อนหน้า อ้างว่าอยู่ในคำพิพากษา

ระบบตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เสนอรายชื่อนักโทษที่จะได้รับการลดโทษ เพราะมีข้อมูลเล็ดลอดมาว่านักโทษร้ายแรงบางคนได้รับโอกาสจากการทำผัดไทยอร่อย ประเด็นนี้มีเรื่องส่วยซ่อนอยู่แน่นอน คงไม่มีแค่ผัดไทยอร่อย

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งเรื่องความเป็นธรรม เรื่องความเหลื่อมล้ำ เรื่องสิทธิ ที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ผู้นำทุกระดับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและอธิบดี