เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สรุปภาพรวมประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,684 ราย, ยอดป่วยสะสม 2,181,960 ราย, หายป่วยวันนี้ 4,531 ราย, อยู่ระหว่างตัว 45,442 ราย, อาการหนัก 1,000 ราย, ใส่ท่อช่วยหายใจ 272 ราย, เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 26 ราย, เสียชีวิตสะสม 21,286 ราย, ส่วนยอดฉีดวัคซีน สะสม 98,440,417 โด๊ส เป็นเข็ม 1 จำนวน 50,204,276 ราย คิดเป็น 69.7% เป็นเข็ม 2 จำนวน 43,811,828 ราย คิดเป็น 60.8% และเข็ม 3 จำนวน 4,424,313 ราย คิดเป็น 6.1%

สำหรับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากสุดคือ กทม. 572 ราย, นครศรีธรรมราช 289 ราย, สมุทรปราการ 166 ราย, ชลบุรี 160 ราย, สงขลา 105 ราย, ขอนแก่น 99 ราย, สุราษฎร์ธานี 96 ราย, พระนครศรีอยุธยา 90 ราย, นครสวรรค์ 89 ราย, ตาก 81 ราย.