นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 65 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมว่า กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 65 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท คิดเป็น 12.51% และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท คิดเป็น 87.49% โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 64 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 14,933.79 ล้านบาท คิดเป็น 8.19% ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 64 จำนวน 14,748.87 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายเงินได้เร็วกว่าแผน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน มีรายการที่ต้องลงนามในสัญญารายการปีเดียว 7,624 รายการ วงเงิน 77,847.10 ล้านบาท คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างทุกรายการในเดือน ธ.ค.64 และทยอยลงนามในสัญญาจ้างจนครบทุกรายการภายในเดือน ม.ค.65 ส่วนรายการผูกพันใหม่ 138 รายการ วงเงิน 2,876.06 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการภายในเดือน มี.ค.65 ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 65 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินเบิกจ่ายรวม 131,829.01 ล้านบาท ประกอบด้วย ทางราง (รฟท. และ รฟม.) วงเงิน 91,495.05 ล้านบาท ทางบก (กทพ. ขสมก. และ บขส.) วงเงิน 11,865.73 ล้านบาท 

ทางน้ำ (กทท.) วงเงิน 2,135.40 ล้านบาท และทางอากาศ (สบพ. ทอท. บวท. และ รทส.) วงเงิน 26,332.83 ล้านบาท ทั้งนี้มีโครงการสำคัญขนาดใหญ่ที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 65 อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร, โครงการรถไฟไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา), โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก), โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์), โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก, โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 65 เร่งดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 93% และรายจ่ายลงทุน 75% เพื่อช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือน เพื่อที่จะให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 95% ภายในเดือน ก.ย.65