วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 04.06 น. กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง แผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ระบุ เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว ที่ละติจูด 19.45 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.37 องศาตะวันออก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 20 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมืองน่าน จ.น่าน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป