เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบเรื่องกระทรวงต่างๆ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชน ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีรายละเอียดดังนี้

(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เพื่อบริการนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ม.ค. 65 ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.64-วันที่ 1 ม.ค.65 นอกจากนี้ ยังยกเว้นค่าบริการเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศในวันสำคัญตลอดปี 2565

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการส่งความสุขปีใหม่เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรีหรือลดค่าบริการในช่วงเทศกาล คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 56,666 คน เปิดสถานที่ศูนย์วิจัยการเกษตรให้เที่ยวชมจำนวน 12 แห่งเป็นต้นและเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวเข้าชมช่วงเทศกาลและแจกพันธุ์ไม้ คาดว่าจะมีประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 116,450 คน ตัวอย่างจุดบริการ เช่น ศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้าเกษตรคุณภาพ มีเกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 1,445,969 คน ระหว่างเดือน ธ.ค. 2564-ม.ค. 2565

(3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย 1.กิจกรรม การสร้างอาชีพใหม่หลังโควิด และ 2.กิจกรรม “Big Smile เพื่อรอยยิ้ม” 3.ระบบรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายแจ้งปัญหาสังคมและขอรับบริการ (E–Service) ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม, Line OA พม. เป็นต้น

(4) สำนักนายกรัฐมนตรีมีแผนงานมอบเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2565 ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส เรื่องร้องทุกข์ทั่วไป ผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111, www.1111.go.th และ Application PSC 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

(5) กระทรวงกลาโหม ดำเนินโครงการ “เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร” ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 65 อาทิ จัดเตรียมกำลังพลจัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภคราคาถูก

(6) กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 65” รวม 12 โครงการ อาทิ สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย โดยสถานธนานุบาล ของ อปท. 253 แห่ง ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าในด้านค่าใช้จ่าย การติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้โดยในเดือน ม.ค.-ก.พ. 65, กปน. ลดค่าติดตั้งประปาใหม่สูงสุดร้อยละ 20 สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่พักอาศัย (R1) ในพื้นที่ให้บริการของ กปน.และ กปภ. ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ร้อยละ 10 สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้วในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ

(7) กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทยปลอดภัยสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ และกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นต้น.