สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 16 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 9,692 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,077 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 615 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,730 ราย หายป่วยสะสม 244,431 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 353,044 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 67 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,099 ราย